Filie | Sp. z o. o. “Firma Przetwórstwa Zboża “JUMAS"

+38 (03433) 5-59-33

Filie

Z wprowadzaniem reformy rolnej, stworzeniem bardziej sprzyjającego klimatu gospodarczego dla rozwoju rolnictwa, na Ukrainie znacznie wzrosła produkcja ziarna.
Jednak, obecnie, w kraju nie wystarcza obiektów produkcyjnych, które mogłyby zabezpieczyć jakościowe przechowywanie ziarna i również nowoczesnego sprzętu po jego przetwórstwie.
Produkty wytwarzane na młynach o starej technologii przetwórstwa zboża, nie pozwalają na uzyskanie mąki wysokiej jakości.
Badania rynkowe popytu konsumpcyjnego pokazały, że potencjalni klienci potrzebują mąki wysokiej jakości i w ilości dostatecznej.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością «Firma przetwórstwa zboża «JUMAS» nieustannie pracuje nad zwiększeniem swoich obiektów produkcyjnych nie tylko na głównym obiekcie, ale również na obiektach filii.