Historia

+38 (03433) 5-59-33

Obiekty produkcyjne

заголовок пол

Sp. z o. o. «Firma przetwórstwa zboża «JUMAS» nieustannie pracuje nad zwiększeniem swoich obiektów produkcyjnych nie tylko na głównym obiekcie, ale również na obiektach filii.

Głowne obiekty produkcyjne w m. Kołomyja, obwód iwanofrankowski:

-        Młyn walcowy o zdolności nominalnej 200 ton na dobę, sprzęt produkcji „Makina&Enerji” – Turcja;

-       Młyn do przetwórstwa żyta o zdolności nominalnej 150 ton na dobę, sprzęt produkcji „Makina&Enerji” – Turcja, wprowadzony w eksploatację w 2012 roku;

-        Kompleks do suszenia i przechowywania ziarna pojemnością 13 500 ton, sprzęt produkcji «ARAJ» - Polska, wprowadzony w eksploatację w 2013 roku.

-        Laboratorium akredytowane;

-        Jednostki transportowe, które świadczą usługi z dostawy gotowych produktów do klientów (dostawa od 5 do 30 ton). ).

Filia w m. Drohobycz, obwód lwowski:

-        Młyn walcowy do przetwórstwa ziarna przenicy, o zdolności nominalnej 50 ton ziarna na dobę, producent – «Alapala» - Turcja;

-        Kompleks do suszenia i przechowywania ziarna pojemnością 2500 ton (producent «ARAJ» - Polska);

-        Laboratorium akredytowane.

Filia na wsi Roziwka, rejon użhorodzki, obwód zakarpacki:

-        Młyn walcowy o zdolności nominalnej 900 ton ziarna na dobę, producent «SelisMakinaEndustriveTicaretLtd.Sti.» - Turcja;

-        Kompleks do suszenia i przechowywania ziarna pojemnością 75 000 ton;

-        Laboratorium akredytowane.