Przemiał i Hurt | Mąka pszenna, Mąka żytnia, Otręby, Krupy

+38 (03433) 5-59-33

Nákup zrna

Sp. z o. o. «Firma przetwórstwa zboża «JUMAS» prowadzi skup zbóż w przedsiębiorstw-producentów rolnych Ukrainy.

W szczególności:
Pszenica klasa 1 - 130,87 euro/t.
Pszenica 1 klasa, zgodnie Norm państwowych Ukrainy 3768:2010
Wilgotność, % 14
Domieszka śmieci, nie więcej, % 1
Domieszka zbożowa, nie więcej, %
w szczególności:
domieszka innych kultur, nie więcej, %
ziarna porośnięte, nie więcej, %
łamane ziarna, nie więcej,%
5

4
2
5
Ziarno zanieczyszczone zarodnikami głowni, %, nie więcej 5-10
Białko, %, nie mniej 14
Natura, g/l, nie mniej 760 g/l
Gluten, %, nie mniej 28
Przyrząd do mierzenia deformacji glutenu, jedn. 45-100
Liczba opadania, s, nie mniej 280-220 s
Uszkodzone przez żółwinka zbożowego, nie więcej, % 1-3
Pszenica klasa 2 - 128,83 euro/t.
Pszenica 2 klasa, zgodnie Norm państwowych Ukrainy 3768:2010
Wilgotność, % 14
Domieszka śmieci, nie więcej, % 2
Domieszka zbożowa, nie więcej, %
w szczególności:
domieszka innych kultur, nie więcej, %
ziarna porośnięte, nie więcej, %
łamane ziarna, nie więcej,%
8

4
2
5
Ziarno zanieczyszczone zarodnikami głowni, %, nie więcej 5-10
Białko, %, nie mniej 12,5
Natura, g/l, nie mniej 760 g/l
Gluten, %, nie mniej 23
Przyrząd do mierzenia deformacji glutenu, jedn. 45-100
Liczba opadania, s, nie mniej 250-180 s
Uszkodzone przez żółwinka zbożowego, nie więcej, % 1-2
Pszenica klasa 3 - 122,69 euro/t.
Pszenica 3 klasa, zgodnie Norm państwowych Ukrainy 3768:2010
Wilgotność, % 14
Domieszka śmieci, nie więcej, % 2
Domieszka zbożowa, nie więcej, %
w szczególności:
domieszka innych kultur, nie więcej, %
ziarna porośnięte, nie więcej, %
łamane ziarna, nie więcej, %
8

4
2
5
Ziarno zanieczyszczone zarodnikami głowni, %, nie więcej 8-10
Białko, %, nie mniej 11,0
Natura, g/l, nie mniej 730 g/l
Gluten, %, nie mniej 18
Przyrząd do mierzenia deformacji glutenu, jedn. 20-100
Liczba opadania, s, nie mniej 220-150 s
Uszkodzone przez żółwinka zbożowego, nie więcej, % 2-3

A także:
Żyto 1 klasa- 122,69 euro/t.
Żyto 1 klasa, zgodnie z Postanowieniem Państwowego Komitetu Ukrainy do spraw Regulacji Technicznej i Polityki Konsumenckiej od 28.08.2008 roku Nr 307
Wilgotność, %, nie więcej 14,5
Liczba opadania, s Ponad 200
Natura, g/l, nie mniej 700
Domieszka zbożowa, nie więcej, %
w szczególności::
ziarna porośnięte
4,0

3,0
Domieszka śmieci, %, nie więcej
W szczególności:
Zepsute ziarna
Kąkol polny
Domieszka mineralna
W szczególności kamyk
Domieszka szkodliwa
  • W szczególności:
  • Grzyby workowe
  • Gorczak i cieciorka pstra (razem)
2,0

1,0
0,5
0,3
0,1
0,2

0,05
0,1
Ziarna z zabarwieniem różowym, %, nie więcej 3,0
Ziarna uszkodzone Fuzariozą, 5, nie więcej 1,0
Uwaga: W przypadku przypisywania żyta do tej czy innej klasy, określając ziarna porośnięte i liczbę opadania, pierwszeństwo nadają liczbie opadania.
Żyto 2 klasa- 118,60 euro/t.
Żyto 2 klasa, zgodnie z Postanowieniem Państwowego Komitetu Ukrainy do spraw Regulacji Technicznej i Polityki Konsumenckiej od 28.08.2008 roku Nr 307
Wilgotność, %, nie więcej 14,5
Liczba opadania, s 200-141
Natura, g/l, nie mniej 680-700
Domieszka zbożowa, nie więcej, %
w szczególności:
ziarna porośnięte
6,0

5,0
Domieszka śmieci, %, nie więcej
W szczególności:
Zepsute ziarna
Kąkol polny
Domieszka mineralna
W szczególności kamyk
Domieszka szkodliwa
  • W szczególności:
  • Grzyby workowe
  • Gorczak i cieciorka pstra (razem)
2,0

1,0
0,5
0,3
0,1
0,2

0,05
0,1
Ziarna z zabarwieniem różowym, %, nie więcej 5,0
Ziarna uszkodzone Fuzariozą, 5, nie więcej 1,0
Uwaga: W przypadku przypisywania żyta do tej czy innej klasy, określając ziarna porośnięte i liczbę opadania, pierwszeństwo nadają liczbie opadania.

Osoba kontaktowa :
  • 050-338-78-30 - Wołodymyr,
  • 050-433-24-18 - Borys