Historia

+38 (03433) 5-59-33

Historia

Historia
Історія

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością «Firma przetwórstwa zboża «JUMAS» została założona 5 maja 1998 roku jako Sp. z o. o. „JUMS”, а w 2001 roku przemianowana na Sp. z o. o. «Firma przetwórstwa zboża «JUMAS».

W sierpniu 1999 roku została wykonana pierwsza produkcja mąki pszennej wysokiej jakości pod Marką Handlową „ALBINOS” z wykorzystaniem najnowszego sprzętu zdolnością przetwórstwa  

Zdobywszy autorytet i zaufanie na lokalnym rynku mąki (iwanofrankowski, lwowski, zakarpacki i czerniowiecki obwody), Spółka rozszerzyła swoją działalność produkcyjną. Został zakupiony mini-młyn produkcji krajowej do przetwórstwa ziarna żyta. W tym czasie firma przetwarzała rocznie około 15000 ton ziarna pszenicy i 1000 ton żyta.

W kwietniu 2005 roku, zakończywszy montaż i prace rozruchowe, został wprowadzony w działanie nowy młyn walcowy (produkcja firmy „Makina&Enerji”, Turcja) o maksymalnej zdolności produkcyjnej 200 ton na dobę z pełną automatyzowaną kontrolą produkcji, na bazie nowoczesnej techniki komputerowej. Dzięki efektywnemu oczyszczaniu, potrójnemu nawilżaniu zboża, nowoczesnemu sprzętowi walcowemu ze sterowaniem mikroprocesorowym i wysokoproduktywnym 8-miu sekcyjnym rozsiewaczom pakietowym wzrosła ogólna wydajność mąki, łącznie wyższego gatunku. Sprzęt młyna również pozwala wybierać zarodek ziarna, który jest cennym źródłem substancji biologicznie aktywnych i szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, cukierniczym, piekarniczym, paszowym, perfumeryjnym i farmaceutycznym.

Jednocześnie firmą było zamontowano pierwszy kompleks do suszenia i przechowywania ziarna o zdolności produkcyjnej 5000 ton w celu zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania nowego młyna i stworzenia rezerwy ziarna wysokiej jakości.

W 2012 roku firmą w ramach Programu efektywności energetycznej na Ukrainie (EBOR) wykonano I etap Projektu inwestycyjnego w celu zwiększenia efektywności energetycznej młynarstwa i przechowywania ziarna w rezultacie – ponownie wyposażono energooszczędnym sprzętem młyn żytni w m. Kołomyi zwiększywszy jego maksymalną zdolność do 150 ton na dobę i zwiększono kompleks do przechowywania i suszenia ziarna na 8500 ton.

Obecnie przedsiębiorstwo już dawno wzrosło z poziomu lokalnego i nie tylko w sensie rynków dostawy i sprzedaży. Ponadto, że w Kołomyi pracuje 200-tonowy młyn pszenny i 150-tonowy młyn żytni, w Drohobyckiej filii firmy pracuje 50-tonowy młyn oraz zakupiono 500-tonowy młyn Użhorod, który składa się z dwóch linii o zdolności maksymalnej po 250 ton/dobę każda.

Obecnie jest ponowne wyposażenie młyna na wsi Roziwka, rejonu użhorodzkiego, obwodu zakarpackiego – młyn walcowy o zdolności nominalnej 900 ton na dobę, sprzęt produkcji «SelisMakinaEndüstriVeTicaretLtd. Şti.» - Turcja. Uruchomienie i rozpoczęcie działalności nowej filii zaplanowano na koniec 2015 roku.

Firma nie zatrzyma się na osiągniętym. Nami przygotowany projekt budowania struktury zintegrowanej pionowo na bazie naszej firmy z produkcji, przetwórstwa i doprowadzenia do końcowego produktu spożycia ziarna pszenicy i żyta.