Filie | Kołomyja Młyny | Mąka pszenna, Mąka żytnia, Otręby

+38 (03433) 5-59-33

Oddziały

Kołomyja

Sp. z o. o. «Firma przetwórstwa zboża «JUMAS» zaczęła swoją działalność w 1998 roku.
W czerwcu 1999 roku została wykonana pierwsza produkcja mąki pszennej wysokiej jakości pod marką handlową „ALBINOS”. Obecnie w Kołomyi pracuje nowy młyn walcowy (produkcja firmy „Makina&Enerji”, Turcja) o maksymalnej zdolności produkcyjnej 200 ton na dobę z pełną automatyzowaną kontrolą produkcji, na bazie nowoczesnej techniki komputerowej.
Dzięki efektywnemu oczyszczaniu, potrójnemu nawilżaniu zboża, nowoczesnemu sprzętowi walcowemu ze sterowaniem mikroprocesorowym i wysokoproduktywnym 8-miu sekcyjnym rozsiewaczom pakietowym wzrosła ogólna wydajność mąki, łącznie wyższego gatunku.
Firmą zmontowano kompleks do suszenia i przechowywania ziarna o zdolności produkcyjnej 5000 ton dla zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania nowego młyna i stworzenia rezerwy ziarna wysokiej jakości.
W 2012 roku firmą w ramach Programu efektywności energetycznej na Ukrainie (EBOR) ponownie wyposażono energooszczędnym sprzętem młyn żytni w m.Kołomyi zwiększywszy jego maksymalną zdolność do 150 ton na dobę (produkcja firmy „Makina&Enerji”, Turcja) i zwiększono kompleks do przechowywania i suszenia ziarna na 13500 ton (produkcja firmy „ARAJ” Sp. z o. o., Polska).
Ponownie wyposażywszy młyn żytni w m. Kołomyi najnowszym sprzętem o zdolności produkcyjnej 150 ton na dobę, firma zabezpieczyła wpierwsze na zachodzie Ukrainy wykorzystanie najnowszej światowej technologii przetwórstwa ziarna żyta, otrzymawszy gotowe produkty (mąkę żytnią) wysokiej jakości.
Z wykorzystaniem nowego sprzętu, młynów walcowych, zabiezpiecza się udoskonalone wytwarzanie mąki wysokiej jakości po nowej technologii. Poprzez wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, w procesie produkcji polepsza się :
- czyszczenie ziarna,
- przygotowanie ziarna za pomocą sortowania laserowego "Sortex",
- zamontowane maszyny mokrego łuskania,
- nawilżanie ziarna (potrójne),
- rozszerzy się zakres formowania partii przemiału,
- zmniejszy się energochłonność produkcji (kaskadowy wariant dostawy mąki),
- praca systemu walcowego (udoskonalono),
- w pełni automatyzowany system fasowania mąki i rozszerzona możliwość fasowania w opakowanie pojemnością 50, 45, 20, 10, 5, 2, kg,
- możliwość przechowywania mąki bez pakowania,
- uproszczony system wydania mąki klientom,
- zabezpieczenie komputerowe wszystkich etapów czyszczenia, mielenia i fasowania,
- wybór mąki dla produkcji makaronowej, kaszy manny,
- mniejszy personel obsługi,
- kontrola komputerowa jakości produktów,
Na nowych młynach ziarno automatyzowano pochodzi z kompleksu do suszenia i przechowywania ziarna. Wszystkie operacje na kompleksie do suszenia i przechowywania ziarna automatyzowano i je obsługuje operator.
Obecnie w Kołomyi pracuje:
• Młyn walcowy o zdolności nominalnej 200 ton na dobę;
• Młyn do przetwórstwa żyta o zdolności nominalnej 150 ton na dobę;
• Kompleks do suszenia i przechowywania ziarna pojemnością 13 500 ton;
Dla zabezpieczenia wytwarzania produktów wysokiej jakości na przedsiębiorstwie w Kołomyi działa laboratorium akredytowane, wyposażone nowoczesnymi przyrządami dla wyznaczenia jakości ziarna i mąki, w którym pracują specjaliści wysokiej klasy. Mąka wypróbowuje się (certyfikuje się) na obecność organizmów zmodyfikowanych genetycznie według Norm państwowych Ukrainy ISO 21571:2008, ISO 21569:2008.
Produkty wytwarzane na młynach w mieście Kołomyja wykorzystywane w piekarstwie chleba, cechach cukierniczych, fabrykach makaronowych, fabrykach żywnościowo-smakowych, na przedsiębiorstwach gastronomii i handlu. Otręby i odpady ziarna do karmienia zwierząt przedsiębiorstwami rolnymi i ludnością.
Firma świadczy usługi z dostawy gotowych produktów do klientów, mając dostępne jednostki transportowe.