+38 (03433) 5-59-33

Oddziały

Użhorod

W 2012 roku firma zakupiła kompleks rolniczo przemysłowy „Użhorodzki”, który znajduje się na wsi Roziwka, rejonu użhorodzkiego, obwodu zakarpackiego, który obejmuje młyn pszenny o zdolności nominalnej 500 ton na dobę (2 linie przetwórstwa ziarna po 250 ton), elewatory do przechowywania ziarna i inna materialno-techniczna baza niezbędna do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Młyn ma korzystną lokalizację, ponieważ znajduje się w odległości 3 km od m. Użhorod, 5-10 km od granic z Węgrami, Rumunią, Słowacją; znajduje się na autostradzie Lwów-Użhorod; ma własną dojazdową kolej żelazną.
Ale wskazany młyn wyposażony przestarzałym sprzętem (1960-1980 lat), zużywającym energię i z zastosowaniem starej technologii. Firma zdecydowała przekształcić energooszczędnym, nowoczesnym sprzętem młyn (produkcja «SelisMakinaEndustriveTicaretLtd.Sti.», Turcja), tym samym zwiększywszy zdolność maksymalną do 900 ton na dobę. Taka wymiana sprzętu na młynie w m. Użhorod zabezpieczy wykorzystanie najnowszych technologii światowych, pozwoli dostać gotowe produkty (mąkę) wysokiej jakości zgodnie ze standardami międzynarodowymi.
Jedną z głównych zalet młyna na wsi Roziwka jest zabezpieczenie przechowywania ziarna wysokiej jakości. Ze względu na proces technologiczny, nawet suche ziarno wymaga pewnego kłopotu. Zatem, należy oddzielić ziarno od następujących czynników:
- kiełkowanie;
- rozwój pleśni grzybów;
- kondensacja pary wodnej;
- gazowanie;
- rozmnożenie szkodników;
- dostęp gryzoni i ptaków.
Na danym młynie ustanowiono maszyny do walcowania nowego pokolenia, które są wyposażone sterowaniem mikroprocesorowym z niskim zużyciem energii, ustanowiono wysoko efektywne rozsiewacze szafowe, komputerowe sterowanie procesem produkcyjnym.
Sprzęt, który będzie ustanowiony na młynie Użhorod, o zdolności maksymalnej 900 ton na dobę firmy tureckiej «SelisMakinaEndustriveTicaretLtd.Sti.»,- jest sprzętem najnowszych technologii w świecie po przetwórstwie ziarna pszenicy.
Obecnie odbywa się rekonstrukcja młyna. Ten proces jest podzielony na dwa etapy.
Pierwszy etap - uruchomienie pierwszej linii sprzętu (druga połowa 2015 roku) o zdolności nominalnej 300 ton na dobę i drugi etap - uruchomienie drugiej linii sprzętu (druga połowa 2017 roku) o zdolności nominalnej 600 ton na dobę.
A także jest kompleks do suszenia i przechowywania ziarna pojemnością 75 000 ton.