слов Технології

+38 (03433) 5-59-33

Technológia

Výrobný proces sa začína odberom surovín - pšeničná a ražná múka relevantnéj kvality. Pre výrobu vysoko kvalitnéj múky spoločnosť nakupuje pšenicu iba 1, 2, 3 klasu a raž kategórie A.

Obilie automatizované pochádza z komplexu na sušenie a skladovanie zrna (výťah), výrobca firma «ARAJ» , Poľsko.

Všetky operácie v komplexe pre sušenie a skladovanie obilia su automatizované,ktore ovlada operátor.

Brúsenie sa vykonavá na mlynach výrobca «Makina &Enerji» (Turecko), s využitím najmodernejších technológií.

 Vďaka dvojitému čisteniu, trojitému vlhčeniu zrna, moderným valcovým stojanom s mikroprocesorovým riadením a vysoko výkonným 8-sekčným paketovým spínačom sa zvýšuje celkový príjem múky, vrátane tej najvyššej kvality.

 Mlynové zariadenie tiez umožňuje vybrať zárodok zrna, ktorý je cenným zdrojom bioaktívnych látok a široko používaný v potravinárskom priemysle, v cukrárnach, v pekárnach, v krmovinárskom, parfumovom a farmaceutickom priemysle.

 Nové technológie umožňujú kvalitné vlhčenie zrna a čistenie obilia. Znižuju sa výroby energie, rozširuje sa rozsah brúsenia, možnosť skladovania múky bez balenia, formovanie zjednodušeného systému dodávok múky pre zákazníkov. Presnosť v technológii výroby múky dosiahnuté prostredníctvom počítačoveho riadenia technológickeho procesu a brúsenia, čo tiež umožňuje vyrabanie produkcie na špeciálne objednávky: múka z ukazovatele kvality podľa objednávky na výrobu cestovín, pekáreň a ďalšie.

Nové zariadenie mlynu na raž kapacitu 150 ton za deň umožňuje vyrabanie ražnej múky celozrnnéj a ražnej múky brúsenej, na individuálne objednávky budé možnosť vyrábať tiež pšeničnu múku frézovanu.

Ako viete, celé zrná obsahuju dvoležite latky pre človeka ako su bielkoviny, tuky, sacharidy, aminokyseliny, vláknina, minerály a vitamíny, vrátane aj také unikátné, ako B2, B6, E, a ďalšie. Pšenična múka frézovana má klíčku a škrupinu obilia s plnou sadou biologicky aktívnych látok, vitamínov a minerálov. Take čerstve pomletie nestráca svoju nutričnú hodnotu, udržuje možnosť prirodzenéj fermentácie.

Pre zabezpečenie výrobu vysoko kvalitných výrobkov v závode, v Kolomii a Drohobyči, sú akreditované výrobno-technologické laboratórie, zariadené modernými zariadeniami pre určenie kvality obilia a múky, v ktorych su zamestnány špecialisti-odborníci.

 Výrobno-technologicke laboratórium spoločnosti je zariadene modernými zariadeniami:

-pre zišenie kvality zrna a produktov jeho spracovanie vrátane použitia zariadení "Amilotest", ktorý meri "číslo poklesu" (pre určenie autolytickej aktivity @-amylázy múky, obilia).

-bielomier "Blick-P3" pre určenie typu múky. Toto zariadenie umožňuje operátorovi určiť typ múky po 1 min. a rýchlo reagovať na technologický proces. V tradičnem určenii podľa typu potrebujú 10 až 16 hodín.

-"Spektran-IT" pre analýzu zrna na bielkoviny.

Každá šarža múky je certifikovaná.

 Spoločnosť osobytne usporiadala balenie hotových výrobkov v papierových vreciach na poloautomatickom PT-3 (5 kg, 2 kg).

  S výrobnej haly (priestory mlynu) idu hotove výrobky na transportére do skladu hotových výrobkov a odtiaľ sa predávaju zákazníkom a tiež sa priamo nakladaju s miestnosti mlyna do nakladaných vozidiel pre múku na dopravu bez balenia.

 Výrobný proces pre spracovanie zrna pšenice a raže sa umožňuje vlastnou materiálno-technickou bazou, spoločnosť tiež založila vlastnú nezávislú energetickú hospodárnosť.