Nákup obilnin | Kúpa obilnin | Spoločnosť s ručením obmedzeným "UMAS"

+38 (03433) 5-59-33

Nákup obilia

Spoločnosť s ručením obmedzeným «Spracovanie zrna spoločnosť «UMAS» vykonáva nákup obilnín od poľnohospodárskych podnikov-výrobcov Ukrajiny.

Konkrétne:
Pšenica triedy 1 - 130,87 euro/t.
Pšenica 1 trieda, podľa normy ISO 3768: 2010
Vlhkosť, % 14
Odpadové nečistoty, nie viac ako, % 1
Prímes obilia, nie viac ako, %
vrátane:
prímes ostatných plodín, nie viac ako, %
naklíčené zrná, nie viac ako, %
zlomené zrná, nie viac ako, %
5

4
2
5
Sadzove zrná, %, nie viac ako 5-10
Bielkoviny, %, nie menej ako 14
Naturálne látky, g/l, nie menej ako 760 g/l
Lepok, %, nie menej ako 28
Meranie deformácie lepku, jednotiek 45-100
Počet pádu, s, nie menej ako 280-220 s
Poškodené chrobákmi, nie viac ako, % 1-3
Pšenica triedy 2 - 128,83 euro/t.
Pšenica 2 trieda, podľa normy ISO 3768: 2010
Vlhkosť, % 14
Odpadové nečistoty, nie viac ako, % 2
Prímes obilia, nie viac ako, %
vrátane:
prímes ostatných plodín, nie viac ako, %
naklíčené zrná, nie viac ako, %
zlomené zrná, nie viac ako, %
8

4
2
5
Sadzove zrná, %, nie viac ako 5-10
Bielkoviny, %, nie menej ako 12,5
Naturálne látky, g/l, nie menej ako 760 g/l
Lepok, %, nie menej ako 23
Meranie deformácie lepku, jednotiek 45-100
Počet pádu, s, nie menej ako 250-180 s
Poškodené chrobákmi, nie viac ako, % 1-2
Pšenica triedy 3 - 122,69 euro/t.
Pšenica 3 trieda, podľa normy ISO 3768: 2010
Vlhkosť, % 14
Odpadové nečistoty, nie viac ako, % 2
Prímes obilia, nie viac ako, %
vrátane:
prímes ostatných plodín, nie viac ako, %
naklíčené zrná, nie viac ako, %
zlomené zrná, nie viac ako, %
8

4
2
5
Sadzove zrná, %, nie viac ako 8-10
Bielkoviny, %, nie menej ako 11,0
Naturálne látky, g/l, nie menej ako 730 g/l
Lepok, %, nie menej ako 18
Meranie deformácie lepku, jednotiek 20-100
Počet pádu, s, nie menej ako 220-150 s
Poškodené chrobákmi, nie viac ako, % 2-3

A tiež:
Raž 1 trieda - 122,69 euro/t.
Raž 1 trieda, podľa Poriadku Štátneho spotrebiteľskeho štandardu Ukrajiny od 28.08.2008 roku № 307
Vlhkosť, %, nie viac ako 14,5
Počet pádu, s Viac ako 200
Naturálne látky, g/l, nie menej ako 700
Prímes obilia, nie viac ako, %
vrátane:
naklíčené zrná
4,0

3,0
Odpadové nečistoty, %, nie viac ako
Vrátane:
Pokazené zrná
Kúkoľ 
Minerálna prímes 
Najmä štrk
Škodlivý prímes
  • Konkrétne:
  • Skleróciá
  • Gorčak plazivý a ranostaj pestrý (spolu)
2,0

1,0
0,5
0,3
0,1
0,2

0,05
0,1
Zrná s ružovou farbou, %, nie viac ako 3,0
Fusariozne zrná, 5, nie viac ako 1,0
Poznámka: V prípade priradenia raže do určitej triedy, definuju klíčiace zrná a číslo pádu, prednosť má číslo pádu.
Raž 2 trieda - 118,60 euro/t.
Raž 2 trieda, podľa Poriadku Štátneho spotrebiteľskeho štandardu Ukrajiny od 28.08.2008 roku № 307
Vlhkosť, %, nie viac ako 14,5
Počet pádu, s 200-141
Naturálne látky, g/l, nie menej ako 680-700
Prímes obilia, nie viac ako, %
vrátane:
naklíčené zrná
6,0

5,0
Odpadové nečistoty, %, nie viac ako
Vrátane:
Pokazené zrná
Kúkoľ 
Minerálna prímes 
Najmä štrk
Škodlivý prímes
  • Konkrétne:
  • Skleróciá
  • Gorčak plazivý a ranostaj pestrý (spolu)
2,0

1,0
0,5
0,3
0,1
0,2

0,05
0,1
Zrná s ružovou farbou, %, nie viac ako 5,0
Fusariozne zrná, 5, nie viac ako 1,0
Poznámka: V prípade priradenia raže do určitej triedy, definuju klíčiace zrná a číslo pádu, prednosť má číslo pádu.

Kontaktná osoba:
  • 050-338-78-30 - Vladimir,
  • 050-433-24-18 - Boris