sl Export

+38 (03433) 5-59-33

Pšeničná Múka | Veľkoobchodný predaj Pšeničnej Múky | Múka pšeničná celozrnná

Exportovanie

Spoločnosť s ručením obmedzeným «Spracovanie zrna spoločnosť «UMAS» je dobre známa a má zaslúženu dôveru na miestnom trhu aj na územiach Ukrajiny všeobecne, čo dokazuje vysokú kvalitu našich produktov a služieb.

Spracúvajuc obilniny na múku a krupy sme sa už tradične zameriavali výlučne na spotrebiteľov vnútorného trhu, ale úspešne používajuc všetky perspektívy pre rozšírenie spracovateľských zariadení, spoločnosť s ručením obmedzeným «Spracovanie zrna spoločnosť «UMAS» sa stáva jedným z najúspešnejších exportérov pšeničnej múky z Ukrajiny.

Vďaka výkonnosti troch mlynov, ktoré sa nachádzajú v meste Kolomia, Ivano-Frankivského regiónu, v meste Drohobyč, Ľvovského regiónu a v meste Užhorod, Zakarpatského regiónu spoločnosť sa úspešne stavá exportérom, ktorý predstavuje ukrajinské produkty na trhoch mnohých zahraničných krajín.

Malo by sa poznamenať, že v apríli roku 2015, spoločnosť s ručením obmedzeným «Spracovanie zrna spoločnosť «UMAS» získala osvedčenie Medzinárodnej organizácii pre štandardizácie (ISO) 22000: 2005, ktoré potvrdzuje vysokú kvalitu našich produktov, ktorá bola uznaná na celom svete.

ISO 22000: 2005 – je medzinárodný štandard, ktorý je navrhnutý Medzinárodnou organizáciou pre štandardizácie, spojený s bezpečnosťou potravín a uplatňuje sa pre všetky organizácie v poľnohospodárskom premysle.

 


Produkty, ktoré ponúkame pre exportovanie:

- Múka z pšenice najvyššej kvality, múka z pšenice prvého stupňa kvality, múka z pšenice druhého stupňa kvality a múka z pšenice celozrnná (brúsena) (Priemyselný štandard Ukrajiny 46.004-99);

- Múka ražná olúpaná a nasadená (Národný štandard Ukrajiny 7045-90);

- Krupica a krupa makarónna (сestoviny) (Národný štandard Ukrajiny 7002-97);

- Otruby pšeničné, ražné a granulované (Národný štandard Ukrajiny 3016-95).

Price FCA

Naše produkty sú vyrábané pod ochrannou známkou «ALBÍNOS» a testované (certifikované) na prítomnosť geneticky modifikovaných organizmov v súlade s Národným štandardom Ukrajiny Medzinárodnej organizácii pre štandardizácie (ISO) 21571: 2008 a Národným štandardom Ukrajiny Medzinárodnej organizácii pre štandardizácie (ISO) 21569: 2008.

Hlavné trhy predaja (exportovania)

Hlavnými trhmi exportovania sú také krajiny ako napríklad: Čína, Turecko, Jordánsko, Izrael, Palestína, Rumunsko, Moldavská republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika, Španielsko, Nemecko.

Naši špecialisti sú pripravení na výrobu múky v súlade s vnútornými štandardmi krajiny-zákazníka.

Logistika a základné podmienky dodávania

Zásielka produktov sa uskutočňuje v súlade s podmienkami kupujúceho - prostredníctvom námorných kontajnerov, krytých vozňov, železničnou prepravou alebo cestnou dopravou.

Námorné zásielky tovarov dodávame v kontajneroch, čo sa týka objemu ktorých sa prerokúva individuálne s kupujúcim. Takáto preprava garantuje udržanie vysokej kvality našich produktov.

A tam, gdzie nie ma połączenia morskiego, wykorzystujemy transport samochodowy albo transport kolejowy. Najväčšia časť tovarov pre európskych prijímateľov prichádza na nákladných vozidlach, čo zabezpečuje vysokú rýchlosť dodavania.

Označovanie tovarov sa uskutočňuje v súlade so štandardmi krajiny-zákazníka.

Počas každej zásielky produktov, náš zástupca monitoruje kvalitu a kvantitu tovarov, a taktiež sleduje procesnoprávne formálne náležitosti, na to aby sa minimalizovali riziká a doba dodania tovarov.

Udržiavame dobré partnerské vzťahy so všetkými medzinárodnými dopravnými podnikmi, ktoré pôsobia na trhu.

Základy úspešného rozvoja našej spoločnosti pozostávajú z moderného európskeho prístupu k práci, perfektnej vedomosti o trhoch exportovania a personálu špecialistov vysokej úrovni kvalifikácie, a to všetko je komponentom úspechu rozvoja nášho podnikania.

Bezpodmienečná kvalita ochrannej známky «ALBÍNOS» - je výsledkom kombinácie tradície a moderných technológií.

V prípade, keď potrebujete získať viacej podrobnejších informácii čo sa tyká exportovania našej produkcie, tak vás prosíme, kontaktujte nás.

Tabuľka charakteristiky kvality produktov spoločnosti:  

 

Pšeničná múka najvyššej kvality

  Pšeničná múka prvého stupňa kvality 

 Pšeničná múka druhého stupňa kvality

Múkapšeničná celozrnna(brúsená)

Vlhkosť

14,8-15,0%

14,6-14,8%

14,0-14,6%

≤ 15%

Biela farba múky

59-62

42,0-46,0

20,0-27,0

-

Bielkoviny

≥ 10

≥ 11

≥ 11

9-11

Popol

0,35- 0,5

0,5- 0,75

1,0-1,2

≤ 2

Zvyšok na site

Ø№ 43 – ≤5%  

ø №35 – ≤ 2%

ø №27–≤2%  

ø №067 – 2%

Prešlo cez sito

-

ø 43 – ≥80%

ø 38–≥65%  

ø№38,41/43–35%    

Počet pádu, s

≥ 250

≥ 250

≥ 250

≥ 120

        Lepok surový    

      Číslo  

≥ 24

25,0-27,0

24,0-25,0

≥ 18,0

Kvalita

75-85

80-90

80-90

60-100

Obal

50, 20, 10 kg

50, 20, 10 kg

50, 20, 10 kg

50 kg

 

Papierové tašky – 5, 2 kg

 

 

 

W

90-170

90-170

90-170

90-110


Tabuľka charakteristiky kvality produktov spoločnosti:  

 

Ražná múka olúpaná  

Ražná múka nasadená 

  Krupica

«М» 

 Cestoviny«М» 

  Otruby pšeničné,ražné

Vlhkosť

14,0-14,6 %

14,0-14,6%

14,8-15,5%

14,8-15,0%

Nie viac ako 15,0%

Biela farba múky

 

-

-

-

-

Bielkoviny

 

 

 

 

 

Popol

1,01

 

0,6

0,6

 

Zvyšok na site

  ø №045 –≤ 2%  

ø 27 – ≤ 2%

 

ø 35 – ≤ 2%

-

Prešlo cez sito

ø 38 – ≥60%

ø 38 – ≥65%

ø 23 – ≤ 8%

  ø 38 або 41/43PА –≤ 2%  

ø 38 – ≥65%

-

Počet pádu, s

190-220

190-220

 

 

 

Obal

50, 20, 10 kg

50 kg

50 kg

50 kg

25 kg

 

 

Papierové tašky – 2 kg

 

 

   
Cenníky výrobkov spoločnosti: