Zariadenia na mletie múky | Spoločnosť s ručením obmedzeným «Spracovanie zrna spoločnosť «UMAS»

+38 (03433) 5-59-33

Zariadenie pre mlyny

Od roku 2001 s.r.o. «Spracovanie zrna spoločnosť «UMAS» je oficiálnym zástupcom vyrábajúcej mlynské stroje tureckej spoločnosti «Ali Dost-Makina Imaľat Sanaí».

Dnes vam môžeme ponúknuť všetky druhy mlynských zariadeníi od navrhovania projektu a inštalácie zariadenia, do jeho začatía a následnej údržby.

S.r.o. «Spracovanie zrna spoločnosť «UMAS» pracuje na zariadenii vyrobeném v Turecku už desať rokov a sme presvedčený, že turecké – to neznamená zlú kvalitu (na rozdiel od populárneho stereotypu medzi bežnými občanmi). Navyše, s.r.o. «Spracovanie zrna spoločnosť «UMAS» má vysokú úroveň kvality svojich výrobkov, teda nielen získalo ohlas ako spoľahlivého partnera, ale tiež prispelo k reklame na ukrajinskom území tureckého mlynského zariadenia. A od roku 2005, s.r.o. «Spracovanie zrna spoločnosť «UMAS» stala oficiálnym zástupcom na Ukrajine tureckej firmy "Makina & Enerji"(spoločnosť teraz je známa ako «Ali Dost-Makina Imaľat Sanaí».

"Makina & Enerji" bola založená v roku 2000 štyrmi tureckými firmami a dnes to je známy a veľmi silný hráč v oblasti potravinárskeho priemyslu, najmä v oblasti výrobu závodov na spracovanie zrna a kŕmnych závodov a zariadenía k nim. V spoločnosti "Makina & Enerji" («Ali Dost-Makina Imaľat Sanaí») pracujú vysoko kvalifikovaní špecialisti: 70% zamestnancov dokončili vysokoškolské vzdelanie technického smeru. Bolo vytvorene vlastné,silné,výskumné centrum.

Hlavnou činnosťou "Makina & Enerji" («Ali Dost-Makina Imaľat Sanaí»)- je výroba závodov na spracovanie zrna a kŕmnych závodov (kapacitou od 20 až do 600 ton za deň), dodaných od vývoju pracovneho projektu do uvedenia do prevádzky a zaškolenia pracovného personálu, a tiež výroba pomocných dielov pre zariadenia. Spoločnosť sa aktívne zúčastňuje medzinárodného obchodovania prostredníctvom svojich partnerov v rôznych krajinách, ako je Nemecko, Alžírsko, Čínska Ľudová Republika, Anglicko, Irán, Izrael, Egypt, Sýria, Uzbekistan, Kazachstan, Ruská Federácia a Ukrajina.
Ako oficiálny zástupca "Makina & Enerji" («Ali Dost-Makina Imaľat Sanaí»), na Ukrajine s.r.o. «Spracovanie zrna spoločnosť «UMAS» dnes môže ponúknuť všetkým záujemcom vysoko kvalitné technologické zariadeníe a komponenty pre spracovanie zrna a kŕmny priemysel, mlyny z kapacitou od 20 až do 600 ton denne, kŕmne závody. To je celý modelový rad zariadenía na čistenie a zvlhčenie obilia, mletie a triedenie mlynských výrobkov, dopravu a balenie. To su zvlhčovacie stroje, triery, horizontálne ohybače, separátory, aspirátory, hnojivo, válcové stroje, čističe stroje, barabanové detashery, vymolni stroje, magnetické separátory, mixéry a ďalšíe výrobu spoločnosti "Makina & Enerji" («Ali Dost-Makina Imaľat Sanaí»). S.r.o. «Spracovanie zrna spoločnosť «UMAS» tiež sa zaoberá implementáciou načrtnutého a pracovného projektu, vyhodnotením technologických možností rekonštrukcie objektu, modernizácie a rekonštrukcie zariadení.

Meno a adresa výrobcu zariadenia:

«Ali Dost-Makina Imaľat Sanaí»

Kiucuk Sanaí Sitesi ul. № 2

19100 - Çorum / Turecko