Pobočky | Spoločnosť s ručením obmedzeným «Spracovanie zrna spoločnosť «UMAS»

+38 (03433) 5-59-33

Pobočky

So zavedením pozemkovej reformy, vytvoreniem priaznivejšieho ekonomického prostredia pre rozvoj poľnohospodárstva, na Ukrajine sa prudko zvýšila výroba obilia..
Avšak, v súčasnej dobe, nie je dostatok výrobnej kapacity, ktorá by mohla zabezpečiť kvalitné uchovanie obilia a tiež nové zariadenie na jeho spracovanie.
Výrobky, vyrobené na mlynoch starej technológie spracovania obilia, znemožňuju získať múku vysokej kvality.
Marketingový prieskum spotrebiteľskeho dopytu ukázal, že potenciálni kupci potrebujú vysoko kvalitnú múku a v dostatočnom množstve.
Spoločnosť s ručením obmedzeným «Spracovanie zrna spoločnosť «UMAS» neustále pracuje na zvyšovanie svoich výrobných kapacít nielen na hlavnem priemysle, ale aj v pobočkách.