+38 (03433) 5-59-33

Oczyszczanie i nawilżanie

Separator wibrositowy
Model: MESM
Wykorzystywany do oddzielenia dużych i małych frakcji pobocznych od przenicy i innych zbóż.
Kanał Powietrzny Separatora wibrositowego
Model: MEHK
Wykorzystywany do oczyszczania zbóż od lekkich domieszek pobocznych przez cyrkulację powietrza.
Maszyna do czyszczenia
Model: MEKSY
Wykorzystywana do oczyszczania produktów zbożowych od okrywy і substancji pobocznych..
Separator powietrzny
Model: MEVT
Wykorzystywany do oczyszczania i oddzielenia lekkich produktów pobocznych i domieszek od pszenicy i innych zbóż przez separację powietrzną.
Separator radialny
Model: MERT
Wykorzystywany do oczyszczania zboża – wybór lekkich części i innych domieszek.
Selektor kamieni
Model: MEMT
Wykorzystywany do oddzielenia od produktu zbożowego kamieni, szkła i frakcji ziemno-glinianych.
Trier
Model: METR
Wykorzystywany do oddzielenia od pszenicy, kukurydzy, ryżu i podobnych zbóż produktu pobocznego i rozdrobnionych cząstek.
Nawilżacz
Model: MECT
Wykorzystywany do nawilżania zboża.
Regulator nawilżania zboża
Model: MECD
Wykorzystywany do nieprzerwanego nawilżania zboża według określonej iłości wilgotności przed podaniem zboża do silosów nawilżania.
Maszyna intensywnego nawilżania
Model: MEYT
Wykorzystywana do intynsywnego nawilżania zboża, do 5-6 %.
Maszyna do mycia
Model: MEYM
Wykorzystywana do oczyszczania zboża wodą po suchym oczyszczaniu.
Maszyna do czyszczenia
Model: MEKS
Wykorzystywana do oczyszczania produktów zbożowych od okrywy і substancji pobocznych.

Powrót do listy