+38 (03433) 5-59-33

Pakowanie

Maszyna do ważenia
Model: METK
Wykorzystywana do ciągłego ważenia i kalkulacji ilości dostarczania produktu przepływem.
Półautomatyczna maszyna do pakowania
Model: MEPM
Wykorzystywana do fasowania w worki mąki i innych produktów sypkich z poprzednio ustaloną wagą.
Wibrodno
Model: MUSB
Wykorzystywane do płynnego rozładunku zastojowych bunkerów, nieprzerwanym przepływem samopływu mąki.
Rozsiewacz kontrolny
Model: MECP
Rekomendowano wykorzystywać przed pakowaniem produktu.
Rozdzielacz
Model: MEDD
Wykorzystywany do dostarczania mąki poziomo i pionowo na sito kontrolne.
Maszyna witaminowa
Model: MEVM
Wykorzystywana do dostarczania witamin do mąki.
Wibrostół
Model: MEVY
Wykorzystywany na młynach do rozdzielenia przeływu transportowania produktu zwłaszcza w postaci proszku albo granulek. Wibrostół ustawia odpowiednią szybkość przepływu i reguluje dostarczanie produktu do pneumotransportowego systemu.

Powrót do listy