Firma przetwórstwa zboża JUMAS

+38 (03433) 5-59-33

Historia

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością «Firma przetwórstwa zboża «JUMAS» została założona 5 maja 1998 roku jako Sp. z o. o. „JUMS”, а w 2001 roku przemianowana na Sp. z o. o. «Firma przetwórstwa zboża «JUMAS».

  W sierpniu 1999 roku została wykonana pierwsza produkcja mąki pszennej wysokiej jakości pod Marką Handlową „ALBINOS” z wykorzystaniem najnowszego sprzętu zdolnością przetwórstwa  

  czytaj dalej
 

Obiekty produkcyjne

 • Sp. z o. o. «Firma przetwórstwa zboża «JUMAS» nieustannie pracuje nad zwiększeniem swoich obiektów produkcyjnych nie tylko na głównym obiekcie, ale również na obiektach filii.

  Głowne obiekty produkcyjne w m. Kołomyja, obwód iwanofrankowski:

  -       Mahlwalze mit der Nominalkapazität von 200 Tonnen pro Tag, die Herstellungsausrüstung “Makina&Enerji” – Türkei;

  czytaj dalej
 

Technologie

 • Proces produkcji zaczyna się z dostawy surowców – ziarna pszenicy i żyta odpowiedniej jakości. Do produkcji mąki wysokiej jakości przedsiębiorstwo kupuje ziarno pszenicy tylko 1, 2, 3 klasy i żyto kategorii A.

  Ziarno automatyzowano pochodzi z kompleksu do suszenia i przechowywania ziarna (elewatora), produkcji firmy ARAJ, Polska.

  czytaj dalej
 

Nasze osiągnięcia

Nasze zalety

 • Przetwórstwo ziarna odbywa się na nowym sprzęcie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii światowej klasy. Wszystkie linie dla produkowania mąki wyposażono maszynami do walcowania z sterowaniem mikroprocesorowym, wysoko efektywnymi rozsiewami, potrójnym systemem nawilżania ziarna, przygotowaniem partii przemiału ziarna z wykorzystaniem laserowych maszyn do sortowania SORTEX, komputerowym sterowaniem procesu produkcyjnego od oczyszczania i przygotowania ziarna do fasowania mąki.

 • Specjalny dobór surowców (ziarna pszenicy i żyta) do formowania partii przemiału.

 • Przedsiębiorstwo wprowadziło i stosuje system zarządzania i bezpieczeństwa żywności, ktory odpowiada ISO 22000:2005 «System zarządzania bezpieczeństwa żywności – Wymogi dotyczące organizacji łańcucha produkcji i dostawy», № certyfikatu – ODS – 330/QS.

 • Wysoko wykwalifikowany personel z doświadczeniem zawodowym w sektorze rolno-przemysłowym, który zabezpiecza konkurencyjność, stabilność i dochodowość naszej firmie.